СРОКОВЕ ЗА ЛОВУВАНЕ НА ДИВЕЧ

1. Благороден елен и елен-лопатар
- мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари
- женски - от 1 октомври до 31 декември


2. Сърна (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)
- мъжки - селекционно - от 1 май до 30 октомври; и трофейно
- женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври

3. Дива свиня
3.1. Подборен лов
- мъжки - целогодишно
- женски, приплоди,едно- и двегодишни прасета - от 1 септември до 31 декември
3.2. Групов лов - от 1 октомври до 31 декември

4. Дива коза
- мъжки - от 1 септември до 30 април
- женски - от 1 септември до 31 януари

5. Мечка
5.1. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)
5.2. Стръвници - целогодишно

6. Муфлон
- мъжки, трофейно зрели - целогодишно
- мъжки и женски - от 1 септември до 31 януари

7. Зубър
- мъжки - целогодишно
- женски и приплоди - от 1 септември до 31 декември

8. Тибетски як
- мъжки - целогодишно
- женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври

9. Алпийски козирог
- мъжки - от 1 септември до 31 май
- женски - от 1 септември до 31 декември

10. Вълк и чакал - целогодишно
11. Див заек - от 1 октомври до 31 декември
12. Катерица - от 1 ноември до 31 декември
13. Ондатра и нутрия - от 1 ноември до 28 февруари (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)
14. Лисица - целогодишно
15. Енотовидно куче - целогодишно
16. Дива котка
- от 1 октомври до 28 февруари
- във ферми за дребен дивеч - целогодишно

17. Бялка и черен пор - целогодишно
18. Язовец - от 1 август до 28 февруари
19. Глухар - мъжки - от 15 април до 15 май
20. Дива пуйка - от 1 октомври до 28 февруари
21. Фазани и токачки - от 1 октомври до 31 януари (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

22. Яребици и кеклици - от 1 октомври до 30 ноември (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

23. Пъдпъдък и гургулица - от 15 август до 30 ноември (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)
24. Гугутка - от 15 август до 31 декември
25. Гривяк - от 15 август до 28 февруари
26. Голяма белочела гъска - от 1 октомври до 31 януари
27. Диви патици - обект на лов: - от 1 октомври до 31 януари
27.1. Полудива патица - от 1 октомври до 31 януари
27.2. Зеленоглава патица - от 1 октомври до 31 януари
27.3. Лятно бърне - от 1 октомври до 31 януари
27.4. Зимно бърне - от 1 октомври до 31 януари
27.5. Фиш - от 1 октомври до 31 януари
27.6. Лопатарка - от 1 октомври до 31 януари
27.7. Черна качулата потапница - от 1 октомври до 31 януари
27.8. Шилоопашата патица - от 1 октомври до 31 януари
28. Черна лиска - от 1 октомври до 31 януари
30. Горски бекас и обикновена бекасина - от 15 август до 28 февруари
31. Скорец - от 15 август до 30 ноември
32. Сврака, сива врана,посевна врана и чавка - целогодишно

При използване на информация от сайта
позоваването на cockeri.blogspot.com е задължително.

Ако този блог ви е харесал и информацията в него ви е била полезна! Ако искате да изразите благодарността си, или да подпомогнете бъдещото му развитие! – Можете да натиснете този бутон, и да пуснете един два патрона ;)
Благодаря ви!

http://www.cockeri.com/Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Xenos::Bushcraft - Блог за бушкрафт, примитивни технологии, и живот с Природата…