Лов на варда


Този вид лов се състои в притаяването на ловеца до местата където обикновено се появява дивеча.Основно вардата се прави рано сутрин и привечер на стъмване,когато повечето се пребират в укритията си,или излизат да се хранят.За подготвянето на засадата(причакването) се изисква много добро познаване на начина на живот(хранене,миграция, предпочитани места) на дивеча който причакваме.

Варда за Диви гълъби,Гривяци и Гургулици

Засадата най-често се прави до самотни стари дървета в полето. Най-добре е да имат един два изсъхнали клона.Тези дървета служат за отмора на прелитащите птици.Укритието от 2-3 отсечени клона ,трябва да се направи на 10 -15м от дървото като се има в предвид посоката от която изгрява слънцето ,то трябва да е зад гърба на ловеца за да може да не го заслепява .За сутрешния лов укритието трябва да се заеме още по тъмно.Ако сме с кола тя трябва да е по далеч от нас на около километър и най-добре ще е ако я скрием в някоя гора наблизо.

Варда за Хищтници

За хищтници се застава в близките храсти на някое вървище( Дивечова пътека) където има пресни следи или на предварително оставена храна (стървилище)Варда за хищтници става привечер,в някои лунни нощи също е възможно да се издебват и стрелят.За по успешен лов може да се сложи някоя убита птица или труп на животно ( друг начин за примамване е имитирането на звуци от мишки или заек).При този лов ловеца трябва да се прикрие от страната срещу вятъра.За хищтници може да се ловува и от високо чакало ,което е проста дървена конструкция с площадка за стрелба отгоре и стълба за качване или направо от някое дърво.Високото положение на ловеца му дава добра видимост и възможност за стрелба и скрито наблюдение и заснемане на дивеча.Освен от високо чакало за хищтници може да се ловува и от ниско чакало( Колиба от клони и пръти) Чакала могат да се разполагат и до местата за свадбуване , до водопоите, солища дивечови ниви места до които птиците отиват да кълват камъчета,който им трябват при храносмилането.Всички видове чакала дават възможност за подборен отстрел.От такива високи чакала се ловува и на едър дивеч( елени,сърни,диви свине и дори мечки).При използване на информация от сайта .Позоваването на cockeri.blogspot.com е задължително.

Ако този блог ви е харесал и информацията в него ви е била полезна! Ако искате да изразите благодарността си, или да подпомогнете бъдещото му развитие! – Можете да натиснете този бутон, и да пуснете един два патрона ;)
Благодаря ви!

http://www.cockeri.com/Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Xenos::Bushcraft - Блог за бушкрафт, примитивни технологии, и живот с Природата…