Видове Патици

Семейство Патицови


Лова на патки е много вълнуващ ,но има едно неписано правило което всеки ловец трябва да знае : ПО ПАТИЦА СЕ СТРЕЛЯ САМО АКО И ВИЖДАШ КРАКАТА.
На лов за патки трябва да имаме доста патрони но в зависимост от това къде ги търсим трябва да се подготвим за подобаващо посрещане
.
  • За патици по реката при прелет вечер и някога сутрин когато идват ниско с висока скорост и заминават пак в тъмнината - № 2 до 7 , ( 28-30г) .
  • За летящите високо от № 2 до 0 , ( до 34-36г) с по голямо предварение към 5-6 м .
Много патици са обект на лов в България тук ще предложа връзки към отделните видове патици, който се срещат по нашите ловни територии .Не всички са обект на лов но е добре да се познават за да се избегне отстрела на защитените видове.


Червен ангъч/Ruddy Shelduck/Tadorna ferruginea----------------------------------------------------------------------------------------
Посевна гъска/Bean Goose/Anser fabalis

by wikipedia

Малка белочела гъска/Lesser White-fronted Goose/Anser erythropus

------------------------------------------------------------------
Сива гъска/Greylag Goose/Anser anse

-----------------------------------------------------------------------
Снежна гъска/Snow Goose/Anser caerulescens

--------------------------------------------------------------

Канадска гъска/Canada Goose/Branta canadensis

--------------------------------------------------------------------------------
Белобуза гъска/Barnacle Goose/Branta leucopsis


---------------------------------------------------------
Черна гъска/Brent Goose/Branta bernicla


--------------------------------------------------------------------

Червеногуша гъска/Red-breasted Goose/Branta ruficollis

--------------------------------------------------------------
Бял ангъч/Common Shelduck/Tadorna tadorna

-----------------------------------------------------
Сива патица/Gadwall/Anas strepera

--------------------------------------------------------------
Фиш/Eurasian Wigeon/Anas penelope

обект на лов


--------------------------------------------------------------
Зеленоглава патица/Mallard/Anas platyrhynchos
обект на лов

-------------------------------------------------
Клопач/Northern Shoveler/Anas clypeata


---------------------------------------------------------------------

Тръноопашата потапница/White-headed Duck/Oxyura leucocephala------------------------------------------------------

Шилоопашата патица/Northern Pintail/Anas acuta---------------------------------------------
Лятно бърне/Garganey/Anas querquedula
обект на лов


------------------------------------------------------
Зимно бърне/Eurasian Teal/Anas crecca
обект на лов

---------------------------------------------------------------
Сърпокрила патица/Falcated Duck/Anas falcata


------------------------------------------------------------------------

Мраморна патица/Marbled Teal/Marmaronetta angustirostris


-----------------------------------------------------------------------
Червеноклюна потапница/Red-crested Pochard/Netta rufina

-----------------------------------------------------------------
Кафявоглава потапница/Common Pochard/Aythya ferina


-------------------------------------------------------------
Белоока потапница/Ferruginous Duck/Aythya nyroca
----------------------------------------------------------

Качулата потапница/Tufted Duck/Aythya fuligula
-------------------------------------------------------------


Планинска потапница/Greater Scaup/Aythya marila

------------------------------------------------------
Гага/Common Eider/Somateria mollissima

-------------------------------------------------------------------------
Ледена потапница/Long-tailed Duck/Clangula hyemalis


-----------------------------------------------------------
Траурна потапница/Black Scoter/Melanitta nigra


-------------------------------------------------------------------

Кадифена потапница/White-winged Scoter/Melanitta fusca

------------------------------------------------------------------
Звънарка/Common Goldeneye/Bucephala clangula

--------------------------------------------------------------------------
Качулат нирец/Hooded Merganser/Mergus cucullatus------------------------------------------------------------------------------
Малък нирец/Smew/Mergellus albellus


-------------------------------------------------------------------
Среден нирец/Red-breasted Merganser/Mergus serrator


-------------------------------------------------------
Голям нирец/Common Merganser/Mergus merganser-----------------------------------------------------

Белочела гъска/Greater White-fronted Goose/Anser albifrons

by wikipedia


Видове патки,видове юрдек, видове юрдеци, видове гъски,юрдечки
При използване на информация от сайта .Позоваването на cockeri.blogspot.com е задължително.

Ако този блог ви е харесал и информацията в него ви е била полезна! Ако искате да изразите благодарността си, или да подпомогнете бъдещото му развитие! – Можете да натиснете този бутон, и да пуснете един два патрона ;)
Благодаря ви!

http://www.cockeri.com/Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Xenos::Bushcraft - Блог за бушкрафт, примитивни технологии, и живот с Природата…