Предварение при стрелба с карабина

Ловната карабина се използва за лов на едър дивеч. За точното прицелване от особена важност е предварението. При неподвижни или много бавно движещи се едри представители на дивеча на близко разстояние до 50 м предварение не следва да се дава, понеже на такова разстояние дивечът не успява да се придвижи преди да бъде поразен от изстреляния по него куршум движещ се със скорост от 600 до 900 м/сек според калибъра и мощността му. На по-големи разстояния от 50 м и при по-бързо движение на дивеча от 3 м/сек предварението е наложително. Както е известно, чрез формулата S=V.t може да се определи размерът на необходимото при всеки случай предварение. Примерно, ако началната скорост на изпратения по дивеча куршум е 600 м/сек., а разстоянието до дивеча е 100 м, куршумът ще прелети до дивеча за 0,17 сек. При скорост на дивеча 3 м/сек той ще се придвижи (0,17 х 3) с 0,51 см. Ако куршумът е със скорост 900 м/сек, на същото разстояние той ще отлети до дивеча за 0,11 сек (0,11 х 3), или ще се придвижи с 0,33 см, колкото е необходимото предварение.

По-долу ще видите изчисления за предваренията на различни разстояния при скорости на куршума 600 и 800 м/сек при бавно и бързо движение на едър дивеч. Те са извършени при движение на дивеча под ъгъл 90 градуса спрямо стрелящия. При изчисления на предваренията при движение на дивеча под ъгъл 60 градуса са необходими съответни изчисления, а при ъгъл на движение на дивеча 30 градуса е необходимо да се вземат половините от указаните в таблицата предварения

При определяне размера на предварението при всеки конкретен случай следва да се имат предвид жизненоважните области в тялото (сърце, глава, врат и др.). Стрелбата трябва да се извършва "с подвеждане", когато цевта се движи пред дивеча, и се стреля без да се спира движението и.

Освен това не бива да се забравя, че от момента на решение за произвеждане на изстрел до момента на излитането на куршума от цевта, изминава приблизи телно 0,1 сек. и през този миг движещият се дивеч се премества значително, което следва да се отчита и прибавя към изчисленията от таблицата преди да се натисне спусъкът.

При лов с карабина е необходимо ловецът да се съобразява с атмосферните условия - да се взема предвид температурата, плътността на въздуха и бариметричното налягане. Не без значение е посоката и силата на вятъра, защото на по-дълги разстояния те пречат и променят направлението на куршума.
При съвсем незначително изменение нагоре или надолу, вляво или вдясно, отклонението на куршума е право пропорционално на разстоянието. Същото се отнася и за карабините , снабдени с оптика. Освен, че окото на ловеца задължително трябва да отстои на 8 см зад оптическия мерник, то трябва да съвпадне и с оптическата ос на окуляра. Когато се видят сенки в него нагоре или надолу, вляво или вдясно, изстрелът ще бъде неточен.

За да бъде резултатна стрелбата с ловна карабина , е необходимо ловецът да има сравнително точна окомерна представа за различни далечини, по които се извършва стрелбата. Нужно е също да се използват патрони с еднаква начална скорост и еднаква траектория.

Пушката трябва предварително да се простреля на различни разстояния, да се опознае нейния бой, за да може ловецът да добие сигурност в оръжието си. Припомням също, че пушката е с добър бой, когато при прострелването на 100 м куршумите се събират в кръг от 8 см, а на 200 м - в кръг от 17 см. Стрелбата при всички случаи трябва да се извършва с внимание и безопасност.

Таблица за предваренията, необходими при стрелба с ловна карабина по движещ се дивеч при стрелба с куршуми с начална скорост 600 м/сек.

Таблица за предваренията, необходими при стрелба с ловна карабина по движещ се дивеч при стрелба с куршуми с начална скорост 800 м/сек.

При използване на информация от сайта .Позоваването на cockeri.blogspot.com е задължително.

Ако този блог ви е харесал и информацията в него ви е била полезна! Ако искате да изразите благодарността си, или да подпомогнете бъдещото му развитие! – Можете да натиснете този бутон, и да пуснете един два патрона ;)
Благодаря ви!

http://www.cockeri.com/Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Xenos::Bushcraft - Блог за бушкрафт, примитивни технологии, и живот с Природата…