Правила при подборния отстрел на дива свиня

При разпределението на отстрела на дива свиня най голям дял имат животните от първа и втора възрастова група.

Подборът в ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА група е сравнително лесен.Изваждат се най-малките и слаби прасета изостанали в своето развитие. Те няма да укрепнат до зимата и ще загинат,или ако отцелеят ще останат слаби за цял живот.Ловците който ще провеждат подборниия отстрел е необходимо предварително да направят наблюдения и да установят състоянието на приплодите в отделните стада.
Без единен критерий за телесното развитие на приплодите в цялото стопанство не е възможно да се извърши правилно подборния отстрел в тази възрастова група.
В първа възрастова група може да се ловува индивидуално и групово.
При ИНДИВИДУАЛНИЯ ЛОВ ловецът използва високо чакало от което може да разгледа добре стадото. В по големите дивечови ниви излизат по няколко майки с малките си и тогава оценката и изборът за отстрел са правилни.След стрелбата животните се разпръскват ,но след няколко вечери излизат отново на същото място.След изтрела е възможно да дойде друго стадо ,затова ловеца слиза от чакалото едва когато реши да приключи лова.

При групово ловуване на дива свиня.При гонка когато се вдигне стадото (майка с приплодите),трябва да се знае че майката винаги бяга първа ,следвана в колона от малките.Посладни бегат най-слабите приплоди,по който се стреля.Те са дребни,по това се отличават от миналогодишните приплоди и майката.Ако в стадото има няколко майки колоната повежда най-опитната,обикновено по-старата женска,другите бягат или последни или пред своето прасило.При групов лов подборно се ловува в стадото и се стреля по приплодите.По единаци не се стреля.
Прасета от ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА се движат с майките си и след като навършат една година, когато женската е родила отново.Те оставатс нея до зимата и образуват смесено стадо.Само най-развитите и силни мъжки се отделят и заживяват самостоятелно.Това са надеждни животни от който след години може да се добият капитални трофей.Ето защо особено в началото на ловния сезон едногодишните прасета ,който са се отделили от стадото трябва да се пазят.Подбора при едногодишните прасета е също като при приплодите.Отстрелват се дребните и изостанали в развитието си прасета.Когато от предната година отстрелът е проведен правилно от втора възрастова група има малко животни който да се отстрелят подборно.В такъв случай е правилно да се завиши отстрела на ПРИПЛОДИТЕ,особенно ако не са отстреляни всички прасета подлежащи на отстрел.Отстрела в първа и втора възрастова група трябва да се изпълни.Трябва да се снае че отедногодишните прасета се отстрелват малко повече мъжки.
При добре извършен подбор в първа и втора възрастова група ,за трета група остават надеждни индивиди,които ще бъдат основа на популациите през следващтите години.От трета възрастова група остава да се стреля само по болни индивиди и кръстоски с домашни свине.
В ЧЕТВЪРТА И ПЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА трябва да се отстрелват диви прасета в горна възрастова граница 8-10 годишна възраст.В тази група се отстрелват болните животни и кръстоските с домашна свиня. Във всички възрастови групи болните и кръстоските с домашна свиня се отстрелват задължително.
БОЛНИТЕ ЖИВОТНИ се познават лесно,те са заслабнали ,апатични,проскубани и се движат бавно.Навременното отстраняване на такива животни предпазва популацията .
КРЪСТОСКА С ДОМАШНА СВИНЯ- наблюдава се в редица райони в България.Крайно нежелателно е това защото губят инстинкта си на дивеч.Трофеите им силно се влошават.Можем да ги познаем по светлите копита,наличието на бели петна по тялото,катраненочерна четина ,по къси крака,къса зурла,малки глиги,по-късо и заоблено тяло.Всички животни с признаци на кръстоска се отстрелват задължително,в това число и майките с прасетата. Първо се отстрелват малките прасета и след това майката,защото ,ако се отстреля първо майката младите прасета се пръскат и е по трудно да се отстрелят.

При използване на информация от сайта .Позоваването на cockeri.blogspot.com е задължително.

Ако този блог ви е харесал и информацията в него ви е била полезна! Ако искате да изразите благодарността си, или да подпомогнете бъдещото му развитие! – Можете да натиснете този бутон, и да пуснете един два патрона ;)
Благодаря ви!

http://www.cockeri.com/Няма коментари:

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Xenos::Bushcraft - Блог за бушкрафт, примитивни технологии, и живот с Природата…