Преценка на възрастта на диви свине

Преценката на възрастта на дивите свине изисква не само знания на теория, а изисква всеки ловец който провежда подборен отстрел да наблюдава дълго време дивеча и да уточни окомерно възрастта му.Трябва да се обърне внимание ,че в две стопанства с различна гъстота на Дивата свиня или с различни условия на околната среда,на една и съща възраст животните са с различна големина,поради което понякога се допускат груби грешки.Например през късна есен приплодите в дадено стопанство може да са достигнали по телесна маса едногодишните прасета от друго стопанство.При дивата свиня ,където големината на тялото е основен показател за определяне на възрастта,е особено важно да се познават тези особености.
За нуждите на подборния лов е достатъчно да се определи възрастовата група на дивата свиня.

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ( ПРИПЛОДИ )

[foto190.jpg]
Включва п расетата до навършване на една година.Те живеят в стадо и се движат винаги с майка си.Ако маиката бъде убита или загине стадото не се разпада а остават заедно или се присъединяват към другамайка.
ОСОБЕННИ БЕЛЕЗИ - Те се разпознават най-лесно . До пет шест месечна възраст при тях се забелязват следи от жълтеникавите надлъжни ивици.Зурлата изглежда голяма спрямо все още късото тяло.На зурлатта над рилото се забелязва светло петно.Ушите са кафяво жълтеникави и малки.Опашката е тънка без кичур от удължени косми на върха и достига средата на бута.Космената покривка е къса , с червенокафяв оттенък.По бутовете леко жълтее.Ленията на гърба е права и хоризонтална. Краката са къси и през зимата са доста по тъмни от тялото.
Имат икриво и наивно поведение.Проявяват любопитство и са непредпазливи.На хранилките и на открито излизат първи без майките си. Тя спира в края на гората и обикновено не ги пуска да се покажат на открито.Но често някое от тях се отскубва от опеката и и бърза да отиде до хранилката,грабва кочан царевица и отново се връща в гората.Тук по големите му го взимат и то и принудено отново да бяга до хранилката.За малкото това е игра ,но след малко майката се успокоява и стадото излиза на открито.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ( ЕДНОГОДИШНИ )

Към тази група спадат прасетата навършили една година.През пролетта и летото едногодишнити прассета живеят с майка си и новото прасило.През есента се отделят най-развитите и силни глигани и заживяват самостоятелно.Тези глигани стават най-добрите за разплод и с мнаго добри заложби за големи трофеи.Останалите женски прасета и по-слаби глигани остават да живеят с майка си до пролетта.
ОСОБЕННИ БЕЛЕЗИ - Различават се от приплодите.Тялото им е по едро и масивно.На зурлата липсва светло петно.Цветът на козината е чернокафяв.На врата имат по дълга четина.Опашката е тънка на върха при мъжките има малък кичур косми.Тя е по дълга но все още не достига ставата на задния крак.Линията на гърба след средата на тялото е леко наклонена надолу.
Мъжките и женските се различават лесно.При мъжките снопчето косми на половия член се вижда добре.През зимата на мястото,къдетоще се покажат глигите,горната бърна има чупка,тъй като е издута от нарасналите зъби.
Поведението им все още е по детски игриво ,но не толкова наивно.Вече са по предпазливи и не проявяват наивноста на приплодите.

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА- Това са млади диви прасета 2-3 годишни.
Развитието на животните още не е завършило.Младите глигани живеят самостоятелно ,но взимат участие в свадбуването само ако няма достатъчно възрастни полово зрели глигани.Всички женски диви свине са полово зрели,почти всички от тях раждат за пръв път през втората си година.
ОСОБЕННИ БЕЛЕЗИ -МЪЖКИТЕ са с ясно изразена четка на половото отвърстие.Върхът на глигите се показва и лесно се забелязва през лятото,през зимата четината е по дълга ,но все пак се вижда от разстояние.Предната част на тялото е по мощна и по висока от задната.Зурлата изглежда къса в сравнение с масивната глава.На върха на опашката има добре оформен кичур.Тя вече е достигнала , а при три годишните е малко по дълга от ставата на задния крак.Линията на гърба прави две чупки
- една на шията зад главата.
- -и втората малко зад кръста.
Младите глигани са отделени от стадото и живеят самостоятелно.Взимат участие в свадбуването само ако няма достатъчно зрели екземпляри.
ОСОБЕННИ БЕЛЕЗИ -ЖЕНСКИТЕ са със силно удължена глава и дълга зурла.Липсва чупка на горната бърна.Липсва кичур на опашката. При майките добре се виждат млечните жлези и вимето.Майките живеят с малките си.Понякога няколко майки образуват стадо към което се присъединяват миналогодишните прасета.

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА- това са прасета на средна възраст между 4 и 7 годишни.
ГЛИГАНИТЕ - средновъзрастни 4-7 годишни.
Живеят самостоятелно и са много предпазливи.По време на свадбуване обикновено остават в близост със стадото,глиганите в тази възраст са много добри за разплод.Тялато е достигнало крайните си размери, но все още трупа маса.Трофейте на глиганите от тази възрастова група не са достигнали максималната си стойност.
ОСОБЕННИ БЕЛЕЗИ -Те имат масивно тяло масата на което е съсредоточена в предната част.От четвъртата година започва натрупването на мастна тъкан в областта на гърба и раменния ( КАЛКАН ).Зурлатае по къса и мощна.Глигите се виждат много ясно , тъй като белеят от далече.Линията на гърба е силно начупена.Тялото е по високо в предната част.Опашката е дълга,с голям кичур на върха,който е под ставата на задния крак.Четката на корема е голяма.Краката са дебели и по тази причина изглеждат къси.
ЖЕНСКИТЕ-майки от 4 до 10 години.
Много добри майки раждащи по изключене по-малко от 5-6 малки.

Женските имат силно удължена зурла.Няма показали се зъби.Линията на гърба след главата е права,но е наклонена назад.Опашката е дълга като при глиганите на без кичур.Вимето се вижда много добре през периода ,когато води малки.При яловите то не се забелязва.Възрастните женски са много предпазливи .Движат се винаги с малките си.

ПЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – трофейно зрели глигани над 7 години.
Тези глигани живеят самостоятелно и се движат винаги по единично,като са особенно предпазливи.На местата за хранене излизат рядко или са последни,при появата им всички животни се оттеглят.По време на свадбуване отиват в стадото късно вечер и рано сутрин го напускат.Глиганите в тази група имат най-големите и мощни трофеи.


ОСОБЕННИ БЕЛЕЗИ -Глиганите от тази възрастова група са с много мощно тяло и с масивен калкан.Линията на гърба е силно начупена.Масата е съсредоточена в предните крака.Глигите се виждат отдалече.Опашката е дебела завършваща с кичур с далжина 20-25 см, достигаща ставата на задния крак.Четката на половото отвърстие е доста дълга и се вижда отдалече.

При използване на информация от сайта .Позоваването на cockeri.blogspot.com е задължително.

Ако този блог ви е харесал и информацията в него ви е била полезна! Ако искате да изразите благодарността си, или да подпомогнете бъдещото му развитие! – Можете да натиснете този бутон, и да пуснете един два патрона ;)
Благодаря ви!

http://www.cockeri.com/1 коментар:

Николай Колев каза...

или - Подборен отстрел: Никола Ботев,Иван Колев и Нино Нинов,1998, ИК Наслука

Публикуване на коментар

Популярни публикации

Xenos::Bushcraft - Блог за бушкрафт, примитивни технологии, и живот с Природата…